<$BlogMetaDa fa

کۆمه‌ڵه‌ی شۆرشگێڕی زه‌حمه‌تکێشانی کوردستانی ـ ئیران له بریتانیا

Sunday, March 25, 2007

Wednesday, March 21, 2007

پشتيواني حيزبي سوسياليستي ئيرله ندي باشوور له په نابه ري كوردي ئيراني


پشتيواني ئه نداماني حيزبي سوسياليستي ئيرله ندي باشوور له په نابه ري كوردي ئيراني له دواي چه ندين جار مان گرتن له لايان هاوري عه دنان موحه مه دي كه سايه تي كومه له ي زه حمه تكيشان له ماوه ي دوو سال ژيا ني په نا به ري .له مانگي پيشوودا به هوي ماني دريژ خاويني هاوري عه دنان له ژووري ژياني خويدا ئه م جاره به بونه ي بلاوكردنه وه ي وينه وه ته سويري ئه و هاوري له ناو روژنامه وه ته له فزيون. بوو به هانده ري ئه وه كه روژي چوار شه مه21-3-2007 شه ش كه س له ئه نداماني پارتي سوسياليست له گه ل جماوه ريك ناوه ندي مافي مروف به ريك خستني ري پيوانيك داواي به سه ر چوونه وه ي دووباره له لايان دادگا وه دان دانان به كيشه ي سياسي ئه و هاورييانه كرد.

پيروزبايي له جيژني نه وروز له ولاتي بريتانيا

پيروزبايي له جيژني نه وروز له ولاتي بريتانيا ئه مسال جياواز تر له جاران به هوي بووني ميديا نه ته ويه كاان وه چالاكي ناوه نده كورديه كان جيژني نه وروز به به شداري زوربه ي خه لكي كورد . وه ميواناني ينگليزي له زوربه شاره كان به ريوه چوو.روژي سي شه مه به ميوانداري سه روكي شاره واني شاري له نده ن ئيواره خوانيك به به شداري كه سايه تي سياسي وه نا مداراني كورد له هو لي له نده ن بريچ كات ژمير تا به ريوه چوو. هه روه ها له شاره كاني بيرمينگهام .ويگن وه شيفيلد ئيواره ي روژي چوارشه مه جيژني ريزلي گرتن له نه وروز به كردنه وه ي ئاگر به ريوه چوو.چه ند وينه له شيفيلد.
ياد كردنه وه ي سالروژي شه هيداني هه له بجه

ياد كردنه وه ي سالروژي شه هيداني هه له بجه له شاري مه نچستير روژي شه ممه به رامبه ر به له شاري مه نچستير مه راسميك له لايان كارووباري 17/03/2007

كوردي بو يادي شه هيداني هه له بجه به ريوه چوو.سه ره تا به خوليك بي ده نگي به رنامه كان ده ستي پي كرد .پاشان وتاريك سه باره ت به مافي مروف وه هه له بجه به زماني كوردي وه هه لگيراني ئنگليزي له لايان هاوري شاهو وه كوچه ر پيشكه ش كرا .پاشان له لايان هاوري فه ريدوون مه عرووفي هاوكات له گه ل ئاميري ويلون هونراوه يك خويندرايه وه.له دوايي له لايان قوتابخانه ي كوردي دوو سروودي

ئه ي ره قيب وه خوايا كوردستان اوا كه ي وه شانوي ره شه باي مه رگ نيشان درا.پاشان هونراويك به زماني ينگليزي له لايان كه يفن مارسي به ئا ميري گيتار پيشكه ش كرا.شاياني باسه ئه مسال گرووپي كاك به چه ندين به رهه م .وه ك شيعر .موقام.شانوي من هه م يا نيم وه سروودي پيشمه رگه جيگه په نجه يان دياربوو.پاشان هونراوه يك له لايان ساجيده فيلي به نوينه ري كورده فيليه كان خويندرايه وه .هه روه ها له لايان ريخراوي چاك وينه. پوستر .ناميلكه وه شيوه كاري بو بينيني هه موان ئاماده كرا بوو. جيي باسه كه له لايان ناوه ندي فيلمي كوردي. فيلمي روژي ره ش به ماوه ي خوليك وه فيلمي ديكومنتري هه له بجه به ماوه ي خوليك بلاو كرايه وا.له كوتايي دا به رنامه كان به موسيقايكي ئارام ته واو بوو.


Monday, March 12, 2007

به بونه ي سالروژي كوشتني خه لكي بي تاواني كورد له قاميشلي


خوپيشانداني كورداني بريتانيا به بونه ي سالروژي جينوسايدي قاميشلي له له نده ن ئه مرو دووشه مه 2007_3_12 به رامبه ر به بالويزخانه ي رژيمي فاشيستي سووريا به به ره پرسي حيزبه سياسيه كاني كوردستاني روژئاوا وه به شداري حيزبه سياسييه كاني كوردستاني چوار پارچه. وه ك كومه له ي شورشگيري زه حمه تكيشان وه حيزبي دمكراتي كوردستاني ئيران وه هه روه ها ريژيكي زور له خه لكي كوردي بريتانيا وه ريخراوه سه ر به خوكاني كورد كات ژمير 2ي دوانيوه رو به خويندنه وه ي سروودي نه توه يي كورد{ئه ي ره قيب}ده ستي پي كرد
پاشان به سه رهه لداني دروشم دژ به دوله تي خوين مژي سووريا له لايان به شداربوان.په يامي تاوانباركردني دوله تي به شار ئه سه د خويندرايه وه .له ئه نجامي ئه و خوپيشاندانه دا سه كه س هيريش يان كه ر ده سه ر بالويزخانه ي سووريه كه له لايه ن پوليسه وه ده ست به سه ر كه ران

Sunday, March 11, 2007

به رێو ه چوونی8ی مارس رۆژێ جێهانی ژن له له نده ن

روژي پينج شه مه به رامبه ر وه ك روژيكي ريزدار.بو چيني ژنان وه ك هه موو سال له شاري له نده ن به بشداري ريژي زور له ژنان له ولا تاني.فليپين.سوودان.ارتيريا.عيراق.افغانستان.كونگو.ئيران.پاكستان.سوومالي.زيمبابووه ريخراوي مافي مروفي ژني كورد وه هه روه ها چه ندين ريخراوي سه ر به خوي بريتاني كات ژمير يازده ونيم به خوليك بي ده نگي بو يادي هه و ژنانه ي كه بو خلقاندني ئه م روژه گياني خويان پيشكه ش كرد. وه ئه وانه ي كه تا يستا به رده وام بو گه يشتن به مافه كاني ژنان له ژير ئه شكنجه دان دهستي پي كرد.پاشان به سه ماي گرووپي فيليپيني وه خويندنه وه ي چه ند كورته وتار سه باره ت به مافي ژنان وه روتي ژنان له پيكهناني كومه لگا مه ده نيه كان وه خانه واده خويندرايه وه.له دوايي له لايان دوو هونه رمه ندي سوومالي وه ئه فغاني چه ند به ر هه م پيشكه ش كرا.له دواي كورته ئيستراحتيك .هونه رمه ندي ژني كورد گوهه ر چه ند گوراني پيشكه ش كرا كه هاوكات بوو له گه ل گرووپي هه لپه ركي يه كيه تي ژناني كوردي له نده ن .شاياني باسه كه ژناني كومه له ي زه حمه تكيشان به شداري ئه م روژه بوون. له ئاكام دا به رنا مه كان به خويندنه وه ي په يا مي ريخراوي مافي ژني كورد سه باره ت به سياسه تي رژيمي كوماري ئسلامي ئيران له سالي رابردوو كه به پيشه ل كردني كرامه تي ئنساني ژنان وه ره گه ز په ره ستي وه ياساي ره شي حيجاب خويندرايه وه .وه به تاوانبار كردني رژيمي ئسلامي ئيران داواي له چيني ژنان كورد كرد كه به بشداري له دريژه ي خه بات لا په ره ي ميژوو ره نگين بكه ن.